Wonen magazine ontwerp

Wonen magazine ontwerp

Woningstichting Nijkerk heeft Square Design gevraagd een nieuw stramien te ontwikkelen van haar documentatielijn. Hieronder valt onder andere de nieuwsbrief ‘Wonen’.

Er is gekozen voor een overzichtelijke lay-out waarbij de artikelen telkens weer speels in te delen zijn. De accenten worden verlegd door een levendig rode achtergrond af te wisselen met een zacht grijze- of wiite achtergrond. De foto’s worden met regelmaat op halve pagina’s geplaatst zodat het betreffende onderwerp goed uitgelicht wordt.