Huisstijl ontwerp

Huisstijl ontwerp

Een herkenbaar huisstijl ontwerp kenmerkt zich door de zichtbaarheid van het logo. Het logo bestaat uit tekst, een beeld, of een combinatie hiervan. ReclameAPK zoekt vervolgens naar het ’vijfde’ element. Naast tekst, beeld, vorm en kleur bepaalt het vijfde element de sfeer binnen een huisstijl. Meestal wordt een uitsnede van het beeldmerk ingezet. Deze techniek bestaat nog steeds, maar toch zoekt ReclameAPK liever naar oplossingen van nu.

Om tot een nieuw huisstijl ontwerp te komen beginnen wij altijd met een project briefing naar u, de klant. Vervolgens inventariseren en analyseren we de mogelijkheden, waarna we overgaan tot een strategisch ontwerp. Zo wordt een eerste conceptvoorstel tot leven gebracht. Dit doen we op storyboard. Hier kunt u een keuze maken, zodat wij vervolgens kunnen overgaan tot de juiste afstemming. Een praktijktest behoort tot de mogelijkheden. Dit kan inhouden dat proefdrukken en/of fotobewerkingen gemaakt worden zodoende een realistisch beeld te geven.

 

Uw identiteit en huisstijl

Bedrijven die er verzorgd uitzien hebben meer succes. Dit geldt voor potentiële nieuwe klanten maar ook op bestaande afnemers. Een positieve indruk.

Alle uitingen van het bedrijf moeten dezelfde associatie oproepen. Herkenning aan de hand van één herkenbaar profiel. Vroeg of laat plukt u daar de vruchten van omdat u naar buiten treed met emotie. Dat geldt niet alleen voor commerciële bedrijven. Ook overheden en non-profitorganisaties zijn erbij gebaat. Eén herkenbare stijl waarmee een bedrijf of organisatie zich visueel presenteert is een eerste stap. Denk als eerste aan: een eigen logo voor gebruik op het handelsdrukwerk (briefpapier, visitekaartjes, flyers, folders en brochures), uw website, uw verpakkingen, reclame- en promotiemateriaal. Een huisstijl is meer dan een logo. Reclame APK kan u daar alles over vertellen. Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht van wat een huisstijl is en hoe deze tot stand komt. Naast het ontwerp en de toepassingen komen praktische zaken als invoering, kosten en beheer aan de orde.

 

Wat is een huisstijl?

De huisstijl is nauw verbonden met de begrippen identiteit (corporate identity) en imago.
De corporate identity van een bedrijf of organisatie staat voor het beeld dat een bedrijf van zichzelf wil vestigen. De huisstijl beschrijft de zichtbare middelen die corporate identity uitdragen.
Het imago staat voor het beeld dat het publiek van de organisatie heeft.
Identiteit en imago van een organisatie willen nogal eens van elkaar verschillen. Door het uitdragen van een positieve identiteit kunnen organisaties hun imago gunstig beïnvloeden.

 

Voordelen van een uniek en eigentijds huisstijl ontwerp

Een huisstijl ontwerp kenmerkt zich hoofdzakelijk door de herkenning van uw bedrijf, product en/of dienst. U bent uniek en dat wilt u zichtbaar uitstralen.

 

Enkele zaken waar wij rekening mee houden:

 • het beeld- of woordmerk (logo)
 • de herkenning is uniform op bijvoorbeeld pennen, auto’s en handelsdrukwerk
 • er is een duidelijke samenhang zichtbaar
 • de verhouding (formaat / vorm / contrast) is consequent doorgevoerd
 • papier- en materiaalkeuze
 • de huisstijl versterkt de beleving
 • het kleurgebruik is goed afgestemd op verschillende materiaalsoorten
 • er is rekening gehouden met de volledige multimedia-mix
 • nieuw is leuk en dit ondersteunt uw marketing
 • u presenteert zich visueel goed (u valt op)

Huisstijl ontwerp en het balang ervan

 • positief beeld van de organisatie (identiteit)
 • aantrekkingskracht voor huidige en toekomstige klanten en medewerkers
 • herkenning ten opzichte van andere organisaties
 • ordenen van beelddragende elementen
 • betere kwaliteit van communicatie
 • doelmatige communicatie (kostenbeheersing)
 • heldere contacten met specialisten zoals uitgevers, marketingdeskundigen, automatiseringsdeskundigen, tekstschrijvers, programmeurs en drukkers

Ontwerp en toepassing

Onze ontwerpen worden -op voorhand- technisch beoordeeld door de uiteindelijke leverancier (meestal een drukkerij en beletteraar). Niets is vervelender dan een ontwerp met concessies achteraf. De uitvoering zal zo dicht als mogelijk aansluiten bij het gepresenteerde ontwerp en hier werken we continu aan.

 

Wilt u meer weten?

Reserveer uw APK

 

reclame APK, huisstijl ontwerp reclame APK, huisstijl ontwerp

 

Hoe kom ik aan een huisstijl?

Niemand kent uw eigen organisatie en werkgebied als uzelf. De vertaling van deze kennis en ervaring in een universeel aansprekende vormgeving is ons werk. Reclame APK heeft daar ruim 26 jaar ervaring mee. Het beoordelen van een grafisch ontwerp is niet eenvoudig en is subjectief. Een criterium als ‘mooi’ schiet tekort. Een grafisch ontwerp moet beoordeeld worden aan de hand van verschillende criteria zoals eenvoud, originaliteit, duurzaamheid, toepasbaarheid en effectiviteit. Maar hoe doe je dat als niet-specialist? Reclame APK heeft een eigen stijl; Clean Design. Door verschillende ontwerpen te bekijken krijgt u daarvan een goed beeld. Duurzaamheid en toepasbaarheid zijn soms lastig te beoordelen. Op basis van jarenlange ervaring gaat een huisstijl gemiddeld 10-20 jaar mee. Voor eenvoud, originaliteit en effectiviteit ligt dat anders. Bij de beste ontwerpen zijn deze waarden door vrijwel iedereen te herkennen.

 

Kostenbeheersing

Een goede huisstijl kost geld, maar u beheerst tegelijkertijd de kosten. Alleen al het vastleggen van standaardprocedures voor de vervaardiging van intern gebruiksdrukwerk als formulieren, declaraties, memo’s en verslagen kan onnodige kosten voorkomen. Het loont de moeite het uitgavenpatroon op het gebied van producten die gebonden zijn aan de huisstijl, regelmatig aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Een ‘APK’. Hoe verhouden de producten zich onderling, waar overlappen zij elkaar, waar ontstaan tegenstrijdigheden en hoe kunnen zinvolle combinaties worden gemaakt?

Hoe voert u een huisstijl in?

Een organisatie wil een positief beeld van zichzelf vestigen bij de doelgroep(en).
Om dit beeld overtuigend uit te dragen, willen we graag een antwoord verkrijgen op vier vragen:

 • welke (marketing-) doelstellingen heeft het bedrijf?
 • waarin onderscheidt het bedrijf zich van concurrenten?
 • welke boodschap wil het bedrijf overdragen?
 • welke zijn de belangrijkste doelgroepen?

Planning

Met het antwoord op de vier vragen wordt een programma van eisen opgesteld waaraan de huisstijl moet voldoen. Dit eisenpakket is voor ons een leidraad om tot verschillende voorstellen te komen waaruit u een keuze maakt. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt de nieuwe huisstijl ingevoerd.