Inform Nieuwsbrief

Inform Nieuwsbrief

Woningstichting Putten heeft Square Design uitgenodigd een ontwerp te maken voor haar -bestaande- brochurelijn. Deze is in een geheel nieuwe stijl herzien en uitgewerkt.

Het voormalige stramien voldoet niet meer aan de eisen. Dit is aanleiding geweest om een nieuwe ‘feel en look’ te geven aan de brochurelijn. Deze bestaat uit onder andere de nieuwsbrief Inform en de informatie-leaflets Info.

Opdracht is om het huidige logo van Woningstichting Putten te blijven hanteren. Tevens is rekening gehouden met een rustig en duidelijk lettertype dat goed leesbaar is voor de ‘oudere’ doelgroep. Het ontwerp heeft meer kleur gekregen en is door het gebruik van circels dynamischer gemaakt. Hieronder een afbeelding van de nieuwe stijl van de brochurelijn.